IV Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej SKAWINA 2013

Temat Konferencji: "ENERGETYKA W OBLICZU ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z TRÓJPAKU ENERGETYCZNEGO"

> <

 Nowości Alstom Grid w Automatyce Zabezpieczeniowej
— Krzysztof Koćmierowski "Alstom"

 Automatyka w Energetyce Energii Elektrycznej i Cieplnej
— Janusz Gogół "MikroB"

 WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE. PROJEKTY I INSTALACJE EKSPLOATOWANE
— Barbara Tomaszewska – "PAN Kraków"

 Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej
— Janusz Mazur – Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii „ESCO” Sp. z o.o.

 ENAP Zasilamy energią… naturalnie
— Jerzy Pergół "Zielonka"

 ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH
—prof. dr hab. inż. ZbigniewHanzelka,dr inż. Andrzej Firlit "AGH"

 Wykorzystanie pojemności cieplnejdużych systemów dystrybucji energii
—Leszek Pająk, Antoni Barbacki "AGH" "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN"

 Endress+Hauserw EnergetyceWybrane - Wybrane zagadnienia
—Łukasz Fajdek - "Endress+Hauserw"

 ENERGOELEKTRONICZNE PRZEKSZTAŁTNIKI MSI DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
— Mariusz Malinowski, Marek Jasiński - "Politechnika Warszawska"

 Nowoczesne napędy elektryczne średniego napięcia
— "CES"

 Przegląd topologii i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC
—dr inż. Piotr L. Fabijański - "Politechnika Warszawska"

 Bezpieczeństwo eksploatacji i wydajność instalacji fotowoltaicznych
—"PRO-MAC"

 Sieci inteligentne inteligentneKorzyści ze stosowania fotowoltaiki w systemach UPS
—Krzysztof Puczko - "DELTA"

 Poprawa jakości energii w sieciach energetyki rozproszonej przez zastosowanie filtrów hybrydowych.
—Prof. dr. hab. inż. Antoni Dmowski,mgr inż. Paweł Pośpiech mgr inż. Łukasz Fabiański - "Firma APS" - "Politechnika Warszawska"

 Farma Fotowoltaiczna 1.8MW etap I w Wierzchosławicach –k/Tarnowa
—„Energia Wierzchosławice” Sp. z o.o.

............................................................................................................................^.................................................................................................................