IV KONFERENCJA

Tematy, które zostały podjęte na Konferencji

 • Kompensacja mocy w układach energetyki rozproszonej.
 • Zła jakość dostawy energii elektrycznej zagrożeniem dla poprawnej pracy odbiorników przemysłowych.
 • Korzyści w zastosowaniu fotowoltaiki w systemach zasilania UPS.
 • Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce, projekty i instalacje eksploatowane.
 • Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii.
 • Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zmiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej – dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży.
 • Energoelektroniczne przekształtniki z msi dla odnawialnych źródeł energii.
 • Przegląd topologii i strategii sterowania zintegrowanych układów do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności instalacji fotowoltaicznej.
 • Automatyka zabezpieczeniowa i systemy elektroenergetyczne.
 • Automatyka w energetyce.
 • Nowoczesne napędy elektryczne średniego napięcia.
 • Prezentacja małej elektrowni wodnej Borek.