Stowarzyszenie Techniczne w Skawinie

32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 10.

tel. (12) 277-85-59

tel kom. 723-698-044

fax. (12) 277-87-18

Sanok Marek - Prezes Zarządu : prezes@st-skawina.pl

Łapiński Dariusz - Viceprezes Zarządu: v-ce.prezes@st-skawina.pl

Paciorek Małgorzata - Skarbnik: skarbnik@st-skawina.pl


Konferencja: konferencja@st-skawina.pl