III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej SKAWINA 2012

Temat Konferencji: "Poprawa efektywności w produkcji energii elektrycznej - doświadczenie praktyczne - Energetyka skojarzona - efektywna ekonomicznie i przyjazna środowisku"

> <

 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych
— Antoni Dmowski – Politechnika Warszawska

 Moce interwencyjne dla Systemu Energetycznego – możliwosci rozwiazań
— Wojciech Zygmański „ENERGOPROJEKT – KATOWICE” SA

 Wykorzystanie procesu odwróconej osmozy w przygotowaniu wody dla obiegu wodno-parowego oraz zasilania sieci ciepłowniczej
— Barbara Tomaszewska – PAN Kraków

 Adaptacja technologii wykorzystywanych w geotermii dla potrzeb energetyki zawodowej
— Leszek Pająk – PAN Kraków

 Podawanie wody opadowej powstałej z procesu regeneracji wymieniaczy jonowych stacji demineralizacji wody, do reaktora półsuchego odsiarczania spalin w Elektrowni Skawina
— Piotr Knura, Jarosław Karkocha – RAFAKO S.A.

 Dostosowanie turbozespołu parowego o mocy 50 MW do współpracy z nowym kotłem biomasowym w Elektrowni Konin Zdzisław Pawlak, Czesław Krugiołka – ZE PAK S.A.
—Józef Karwot, Radosław Wiśniewski – TurboCare Sp. z o.o.

 Dofinansowanie na odnawialne źródła energii
—Justyna Maderak – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich

 Nowe trendy w Automatyce Zabezpieczeniowej – Cyfrowa Stacja
—Krzysztof Koćmierowski – Alstom Grid

 Systemy sterowania i wizualizacji w Energetyce – rozwiązania firmy MikroB
— Janusz Gogół – MikroB

 Regulacja prędkości obrotowej oraz silniki wysokosprawne
— Marcin Nowicki – ABB Sp. z o.o.

 System monitorowania stanu urządzeń oparty na rozdzielnicy MNSiS.
—Krzysztof Rajtor "ABB Sp. z o.o."

 Prezentacja potencjału Spółki Kapitałowej ZPUE – rozwiązania dla przemysłu
—Wojciech Błazucki – ZPUE Holding

 Analizatory parametrów sieci energetycznych.
—Dariusz Głowacz – Lumel-Śląsk Sp. z o.o.

 Kontrola izolacji odbiorników odłączonych od napięcia.
—Maciej Sałasiński – Biuro Projektów i Usług Inwestorskich PRO-MAC.

 Nowoczesne napędy elektryczne średniego napięcia.
—Tomasz Adamczyk - CES

 Prezentacja firmy ZAZ.
—Marcin Gordel - ZAZ

 Prezentacja wyrobów APLISENS SA.
—Zbigniew Głazik

 Prezentacja firmy Weidmüller.

............................................................................................................................^.................................................................................................................