Film zrealizowany przez telewizję Skawina.
X Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Białka Tatrzańska 2019 – Hotel Liptakówka.