Komisja Egzaminacyjna

Stowarzyszenie Techniczne w Skawinie

Stowarzyszenie Techniczne w Skawinie relizuje program egzaminów, którego celem jest nabycie uprawnień elektrycznych i energetycznych na stanowiska Dozoru oraz Eksploatacji, zgodnie z pozwolenim z dnia 20 Grudnia 2016 roku Urzędu Regulacji Energetyki.

Zaiteresowane osoby prosimy o kontakt z

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej: Panią Katarzyną Opałka tel. (12)277-83-12,

Prezesem: Panem Markiem Sanokiem tel. (12)277-85-59, tel. kom. 608-590-156

Wypełnione Wnioski o Sprawdzenie Kwalifikacji wraz z dowodem opłaty egzaminacyjnej, prosimy wysyłać na adres:

Nr. rachunku bankowego: 83 1750 0012 0000 0000 3464 0898

Adres: 32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 10

Tytułem: Opłata Egzaminacyjna

Opłata Egzaminacyjna – 280 PLN

Nowa cena od 01.01.2021

Wydanie Duplikatu – 55 PLN