el-12

Stowarzyszenie Techniczne w Skawinie relizuje program egzaminów, którego celem jest nabycie uprawnień elektrycznych i energetycznych na stanowiska Dozoru oraz Eksploatacji, zgodnie z pozwolenim z dnia 20 Grudnia 2016 roku URZĄDU REGULACJI ENERGETYKI.

"URE" - Nadanie Uprawnień

Na stronie (link poniżej) znajdą się informacje o terminach egzaminów jak również jest możliwość pobrania Wniosków o Sprawdzenie Kwalifikacji na stanowiska Dozoru i Eksploatacji.

„Komisja Kwalifikacyjna Stowarzyszenia Technicznego w Skawinie

nr 705”

facebook

CEZ Polska telekomet