el-12

Pragnę poinformować wszystkich Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Technicznego w Skawinie jak równiez Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i nabywaniem uprawnień elektrycznych i energetycznych na stanowiska Dozoru oraz Eksploatacji, iż zgodnie z naszym wnioskiem z dnia 20 Grudnia 2016 roku, URZĄD REGULACJI ENERGETYKI nadał nam uprawnienia do powołania Komisji Kwalifikacyjnej.

Prezes: Marek Sanok

"URE" - Nadanie Uprawnień

Na stronie (link) poniżej znajdą się informacje o terminach egzaminów jak również jest możliwość pobrania Wniosków o Sprawdzenie Kwalifikacji na stanowiska Dozoru i Eksploatacji.

„Komisja Kwalifikacyjna Stowarzyszenia Technicznego w Skawinie

nr 705”

facebook

CEZ Polska telekomet