Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia Technicznego w Skawinie

W dniu 16.06.2022 r. odbyło się Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia Technicznego w Skawinie, w którym uczestniczyło 36 członków.
Wiodącym tematem spotkania było:

  1. przedstawienie zebranym dotychczasowych dokonań z zakresu ostatniej kadencji Stowarzyszenia
  2. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w drodze tajnego głosowania na nową – IV kadencję Stowarzyszenia.
W wyniku przeprowadzonych wyborów dokonano wyboru Zarządu w składzie:

Prezes Zarządu – Marek Sanok

Wiceprezes – Dariusz Łapiński

Skarbnik – Małgorzata Paciorek

Na kolejną 3-letnią kadencję do  Komisji Rewizyjnej wybrano Tomasz Okarmus, Anna Młodzianowska i Sławomir Studnicki.

Na zakończenie zebrania omówiono bieżące i przyszłe tematy działalności Stowarzyszenia w tym m.in. dotyczące Komisji Kwalifikacyjnej oraz organizacji XI Konferencji Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej.

Zdjęcia