Zebranie wyborcze Stowarzyszenia Technicznego

W dniu 12 czerwca 2019 roku odbyło się zebranie wyborcze ST. Głównym celem spotkania był wybór
Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Komisji rewizyjnej na IV kadencję
(czyli na lata 06.2019-06.2022).

Na stanowisko Prezesa Zarządu ponownie, jednogłośnie, wybrany został Marek Sanok.

Pozostali Członkowie Zarządu to: Dariusz Łapiński – wiceprezes oraz Małgorzata Paciorek – skarbnik.

Wybrana została Komisja rewizyjna, również w niezmienionym składzie: Elżbieta Monica
Przewodniczący; Tomasz Okarmus – Członek komisji; Sławomir Studnicki – Członek komisji.

Na spotkaniu przypomniano również najważniejsze wydarzenia oraz dokonania ST w latach
poprzedniej kadencji Zarządu tj. 06.2016-06.2019. Przedstawiono także stan finansów
Stowarzyszenia oraz plany na najbliższą przyszłość.