I KONFERENCJA

Tematy, które zostały podjęte na Konferencji

 • Systemy zabezpieczeń dużych bloków energetycznych. Certyfikacja oraz integracja z systemami sterowania i nadzoru.
 • Szynoprzewody Elektrobudowy – kilkadziesiąt lat doświadczeń
 • FAT-y rozwiązania dedykowane i stosowane w polskiej energetyce
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Urządzenia do pomiaru i analizy jakości energii elektrycznej. Przykładowe aplikacje systemów pomiarowych parametrów energetycznych
 • Cyfrowe zabezpieczenia szyn zbiorczych i LRW typu MiCOM p740.
 • Nowoczesne rozdzielnice SN MultiCELL
 • Pewność połączeń w obwodach wtórnych i zapewnienie wygodnej eksploatacji układów stacyjnych.
 • Optymalny dobór baterii akumlatorów dla potrzeb elektrowni.
 • Nowoczesne metody kontroli izolacji sieci niskiego napięcia.
 • Praca elektrowni cieplnych w warunkach awarii systemowej typu black-out.
 • Miedziana (r)ewolucja
 • Konfiguracja i parametry IOS dla bloku klasy 900 MW, porównanie kosztów półsuchej i mokrej Instalacji Odsiarczania Spalin.
 • Analiza fizykochemiczna cieczy.
 • Blok gazowo – parowy.
 • Analizator jakości zasilania PQM-701. Jakość zasilania w świetle bezpieczeństwa eksploatacji sieci elektrycznych.
 • Rozwój współczesnych napędów stosowanych w wyłącznikach próżniowych średnich napięć.
 • Poprawa efektywności wytwarzania kluczem do dalszego funkcjonowania.
 • The benefits of maintaining & upgrading SMART Turbine Seat