II KONFERENCJA

Tematy, które zostały podjęte na Konferencji

 • Współczesne koncepcje budowania i przyłączania do systemu elektroenergetycznego farm wiatrowych.
 • Innowacyjne rozwiązania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej serii Megamuz 2.
 • Dostosowanie Elektrowni Skawina do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej.
 • Półsucha metoda odsiarczania spalin z zastosowaniem reaktora pneumatycznego zintegrowanego z filtrem tkaninowym (Metoda RP+FT) – Kierunku rozwoju technologii, potencjał i możliwości.
 • Produkcja energii elektrycznej i ciepła wspierana możliwością akumulacji ciepła.
 • Naprawy układów przepływowych turbin parowych ukierunkowane na osiągnięcie gwarantowanych parametrów efektywności przetwarzania energii.
 • Badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi przyrzadami PAT-800 i PAT805.
 • Mazutownie pod klucz – reguły magazynowania wyrobów energetycznych, bilansowanie zuzycia oleju przez palniki.
 • Integracja systemów elektrycznych i automatyki dla elektrowni.
 • Nowe spojrzenie na eksploatację, funkcjonalnośc i projektowanie rozdzielnic.
 • Rozwiązania dla energetyki.
 • Analizatory parametrów sieci 3-fazowej – Inwestycja dla oszczędności.
 • Sterownik-Automat SO-52vll-eMSZR.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym w obiektach przemysłowych.
 • Prawne i techniczne aspekty zabezpieczenia przed wybuchem pyłu.
 • Ustawa o bateriach i akumlatorach – praktyczne zagadnienia.
 • Kamery termowizyjne KT-160 oraz KT-160.