III KONFERENCJA

Tematy, które zostały podjęte na Konferencji

 • Problemy fluktacji mocy biernych w elektrowniach wiatrowych.
 • Perspektywy spalania biomasy w kotłach energetycznych w świetle Nowej Ustawy OZE.
 • Moce interwencyjne dla systemu elektroenergetycznego – możliwości rozwiązań.
 • Wykorzystanie procesu odwróconej osmozy w przygotowaniu wody dla obiegu wodno-parowego oraz zasilania sieci ciepłowniczej.
 • Adaptacja technologii energetycznych wykorzystywanych w geotermii dla potrzeb energetyki zawodowej.
 • Wpływ podawania wody odpadowej z regeneracji jonitów stacji DEMI na proces odsiarczania IOS.
 • Dostosowanie turbozespołu parowego o mocy 50 MW do współpracy z nowym kotłem biomasowym w Elektrowni Konin.
 • Dofinansowanie na odnawialne źródła energii.
 • Nowe trendy w automatyce zabezpieczeniowej – Cyfrowa Stacja.
 • Systemy sterowania i wizualizacji w energetyce.
 • Regulacja prędkości obrotowej oraz silniki wysokosprawne.
 • System monitorowania stanu urzadzeń oparty na rozdzielnicy MNSIS.
 • Analizatory parametrów sieci energetycznych.
 • Nowoczesne systemy nadzoru nad rozdzielniami zasilającymi potrzeby ogólne elektrowni i elektrociepłowni na przykładzie systemu SYNDIS.
 • Kontrola izolacji odbiorników odłączonych od napięcia.
 • Nowoczesne napędy elektryczne średniego napięcia.
 • Wycieczka techniczna do Elektrociepłowni Kraków.