IX KONFERENCJA

Tematy, które zostały podjęte na Konferencji

  • Budowa i zestawienie UPS Dynamicznych wykorzystujących elektromechaniczne zasobniki energii.
  • Bezpiecznie zasilanie w automatyce przemysłowej.
  • Przebudowa Małej Elektrowni Wodnej Skawina.
  • Metody numeryczne do projektowania zasobników energii elektrycznej.
  • Oprogramowanie SCADA w przemyśle.
  • Prożniowe wyłączniki generatorowe SN zgodne z normą.