V KONFERENCJA

Tematy, które zostały podjęte na Konferencji

  • Systemy automatyki w energetyce.
  • Badania diagnostyczne uzwojeń generatorów synchronicznych.
  • Dotacje unijne w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
  • Poprawa jakości energii elektrycznej przy wykorzystaniu mikroźródeł.
  • Predykcyjne zarzadzanie eksploatacją generatora w oparciu o bieżącą analizę stanu pracy maszyny.
  • Napędy elektryczne niskiego i średniego napięcia.
  • Realizacje instalacji mokrego odsiarczania spalin.