VI KONFERENCJA

Tematy, które zostały podjęte na Konferencji

 • Metody komputerowe do projektowania urządzeń do poprawy jakości energii elektrycznej.
 • Wykorzystanie metod symulacji cyfrowej do projektowania elementów składowych Mikrosieci.
 • Analiza pracy wirtualnego hybrydowego źródła energii elektrycznej złożonego z rozproszonych
  i odnawialnych źródeł energii.
 • DGA Tools for Transformers and LTC Fault Detection and Diagnostics.
 • Techniczne warunki współpracy źródeł miejscowych z siecią systemową.
 • Trendy modernizacyjne w krajowych elektrowniach wodnych średnio i niskospadowych.
 • Instalacja pilotażowa wychwytu rtęci w elektrowni Bełchatów.
 • Systemy automatyki w energetyce.
 • Przetwarzanie sygnałów wymaga niezawodności.
 • Nowości w technice napędów elektrycznych. Wysokosprawne silniki reluktancyjne IE4.
 • Kompleksowe rozwiązania nowoczesnych rozdzielnic SN i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
 • Wnętrzowa rozdzielnica WN typu Optima 145 jako główny element nowoczesnej stacji GPZ.