VIII KONFERENCJA

Tematy, które zostały podjęte na Konferencji

 • Micro-sieci.
 • Elektrownia Fotowoltaiczna – Moc 4,5 kW – Praktyczne Uwagi.
 • Zjawiska energetyczne w sieciach zasilających w warunkach odkształconych i asymetrycznych napięć i
  prądów – Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego.
 • Modułowa różnorodność zamiast rygorystycznej standaryzacji.
 • Migracja Systemu Sterowania i Nadzoru ECONTROL do ECONTROLplus.
 • Wyłączniki próżniowe SN.
 • Zagrożenie bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych wynikające z możliwych podatności
  systemu na scenariusz cichej dystrybucji.